Teaserbild
Sprachvermittlung und Integration für den Arbeitsmarkt

کلاس زبان آلمانی‌A1 با آموزش اطلاعات درباره‌ ارزش‌ها و جهت یابی‌

افراد قابل گزینش

پناهندگان و پناهجویان تحت حمایت ۱۵ سال به بالا که خط لاتین را به خوبی می‌توانند بخوانند و بنویسند.

درباره‌ کلاس

شما می‌توانید زبان آلمانی‌ را در محیط مناسب با موضوعات روزمره بیاموزید. تواناییهای شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن خود را از طریق اموزشهی جدید و مدرن بهبود سازید و درباره همزیستی‌ در اتریش بیشتر خود را مطلع نمایید.

 ما شما را برای یک کلاس مناسب راهنمایی می‌کنیم و برای موفقیت در امتحانA1-Fit für Österreich  آماده می‌‌نماییم.

اهداف

  • بهبودی در توانایی نوشتن و صحبت کردن زبان آلمانی‌
  • اطلاعات درباره ارزش‌ها و جهت یابی‌ برای یک با همزیستی‌ مسالمت آمیز
  • موفقیت در آزمون
  • کسب گواهی شرکت در کلاس

محتوا

  • اطلاعات و تعیین سطح زبان
  • کلاس زبان در سطح A1 
  • آماده سازی و شرکت در آزمون
  • همراه با اطلاعات درباره ارزش‌ها و جهت یابی‌

زمان کلاس

  • پیش از ظهر: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۱-۸  هفته ای‌ ۱۵ ساعت
  • بعد از ظهر: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۴-۱۱ هفته ای‌ ۱۵ ساعت

مدت کلاس:


بین ۱۲ تا ۱۶ هفته ( ۲۴۰-۱۸۰ ساعت در مجموع )، ثبت نام به صورت مرتب

آماده سازی برای آزمون مجدد: ۵ هفته ( در صورت مردود شدن در امتحان )

آدرس:

Campus update Training

Shuttleworthstraße 14, Objekt 68, 1210 Wien

تماس:

تلفن :  +43.664.60177.7660
موبایل: +43.1.90633-0


مدت پروژه:

01.11.2017   -   31.12.2018